Oturum İzinleri Hangi Durumlardan Dolayı İptal Almaktadır?

Oturum izinleri neden iptal edilmektedir? Oturum izinlerine neden iptal sonucu gelmektedir? Oturum izinlerine gelen iptal ile ilgili bilgiler.

Oturum İzinleri Hangi Sebeplerden Dolayı İptal Almaktadır?

Oturum İzinleri Hangi Sebeplerden Dolayı İptal Almaktadır?

OTURUM İZİNLERİ HANGİ SEBEPLERDEN DOLAYI İPTAL ALMAKTADIR?

 

 

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ HANGİ SEBEPLERDEN İPTAL ALIR?

 

 

Bilimsel araştırma yapma sebebiyle Türkiye’de bulunan, Türkiye’de gayrimenkulü olan, ticari bağlantı ya da iş kurmak, hizmet içi eğitim programlarına katılmak, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları etrafınca eğitim vb. amaçlarla gelen, turizm amaçlı kalan ve adli ve idari makamların kararına göre Türkiye’de kalması gereken yabancı uyruklulara kısa dönem oturma izni verilmektedir.

Kısa dönem oturma izni, şu durumlarda iptal alır:

 • Kısa dönem oturma izni için aranan şartlardan birinin ya da birkaçının yerine getirilmemesi, ortadan kalkması,
 • Oturma izninin verilme amacı dışında kullanılmasının tespiti,
 • Yabancı hakkında sınır dışı etme ya da ülkeye giriş yasağı kararının olması,
 • Yurt dışında kalma süresini ihlale uğratması

 

 

AİLE OTURMA İZNİ HANGİ SEBEPLERDEN İPTAL ALIR?

 

 

Türklerin veya oturma izinlerinden birine haiz yabancı uyrukluların; yabancı eşine, kendisinin ya da yabancı eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna ve kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna aile oturma izni verilir.

 

Aile oturma izni, şu durumlarda iptal alır:

 • Aile oturma izni için istenen şartların yerine getirilmemesi ya da ortadan kalkması durumu,
 • Aile oturma izninin veriliş amacı dışında kullanılmasının tespiti,
 • Yabancı hakkında sınır dışı etme ya da ülkeye giriş yasağı kararının olması.

 

 

ÖĞRENCİ OTURMA İZNİ HANGİ SEBEPLERDEN İPTAL ALIR?

 

 

Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancı uyruklulara öğrenci oturma izni verilir.

 

Öğrenci oturma izni, şu durumlarda iptal alır:

 • Öğrenci oturma izni düzenlenmesi için aranan şartların yerine getirilmemesi ya da ortadan kalkması,
 • Öğrenimini devam ettiremeyeceği yönünde verilerin ortaya çıkması,
 • Öğrenci oturma izninin veriliş amacının dışında kullanılmasının tespiti,
 • Yabancı hakkında geçerli sınır dışı etme kararı ya da Türkiye’ye giriş yasağı olması.

 

 

UZUN DÖNEM OTURMA İZNİ HANGİ SEBEPLERDEN İPTAL ALIR?

 

 

Türkiye’de kesintisiz minimum sekiz yıl oturma izniyle kalan ya da Göç Politikaları Kurulu’nun belirlediği şartlara uyan yabancı uyruklulara, Bakanlık’ın onayıyla valilikler tarafından süresiz olarak uzun dönem oturma izni verilmektedir.

 

Uzun dönem oturma izni, şu durumlarda iptal alır:

 • Yabancı uyruklunun, kamu düzeni ya da kamu güvenliği açısından tehdit oluşturması,
 • Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir sebeple kesintisiz olarak bir yılı aşkın süreyle Türkiye dışında kalması hallerinde uzun dönem oturma izni iptal alır.

 

 

İNSANİ OTURMA İZNİ HANGİ SEBEPLERDEN İPTAL ALIR?

 

 

 

İnsani oturma izni, 6458 sayılı kanunun 46. maddesinde yer alan hallerin varlığı durumunda valilikler tarafından verilmektedir. İnsani oturma izni verilebileceği durumlar, genel olarak olağanüstü koşulların varlığına dayanır.

 

 

İnsani oturma izni, şu durumlarda iptal alır:

 • İnsani oturma izni, Bakanlık’ın onayı alınması şartıyla, iznin verilmesini önemli şartların yerine getirlmemesi ile valilikler tarafından iptal alır ya da uzatılmamaktadır.

 

 

Türkiye'de yasal yollarla ikamet edebilmeniz için Özgür Danışmanlık şubelerini arayın. Özgür Danışmanlık ile tanışmadıysanız sizleri 3 farklı şubemize bekliyoruz. Aklınızdan çıkarmayın ki Özgür Danışmanlık sizler için en doğru, yasal ve ekonomik çözümler sunar.