Taşınmaz Mal ile Nasıl İkamet İzni Alınır?

Taşınmaz Mal ile Oturma İzni Nasıl Alınır? Ortak Mal ile Nasıl Oturum İzni Alınır?

Taşınmaz Mal ile İkamet İzni Alma

Taşınmaz Mal ile İkamet İzni Alma

Taşınmaz Mal ile İkamet İzni Alma

 

 

 

Uluslararası hukukun en önemli ilkelerinden biri karşılıklılık ilkesidir. Karşılıklılık diğer adı ile mütekabiliyet ilkesi, yabancı ülkelerde Türk vatandaşlarına tanınan hakların Türkiye’deki o ülke vatandaşlarına tanınmasıdır.

Dünyaca bilinen karşılıklılık ilkesi ile yabancı ülkelerde Türk vatandaşlarına verilen haklar Türkiye’de bulunan o ülke vatandaşlarına verilmesidir. Karşılıklılık ilkesi gereğince, yabancılar Türkiye’de taşınmaz mal edinebilmektedir. Başka bir deyişle, Türklerin taşınmaz sahibi olabildiği ülke vatandaşları da Türkiye’de taşınmaz edinebilmektedir. Ancak 03/05/2012 tarihinde yasa değişikliğine gidilmesi ile yabancıların Türkiye’de gayrimenkul sahibi olması ile ilgili şartlar kolaylaştırılmıştır. Sözü edilen değişiklik ile Türkiye 183 ülke vatandaşına karşılıklılık ilkesini kaldırma kararı almıştır. Artık, Türk vatandaşlarının gayrimenkul sahibi olamadığı ülke vatandaşlarının Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri için herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Türkiye’de yabancı yatırımların önünü açmak için bu değişikliğe gidilmiş ve karşılıklılık ilkesi kaldırılmıştır.

Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanunu’n verdiği karara göre, kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunarak Türkiye’de ikamet izni alabilmektedir. Eski kanuna göre taşınmaza sahip olan yabancıya sadece 3 aylık ikamet izni verilmekteydi. Ancak şuan taşınmaz malı bulunan yabancılara her defasına en çok 1 yıllık ikamet izni verilmektedir.

Türkiye’de taşınmaz malı olan ve taşınmaz mal gereği oturma izni almış yabancıların, aile üyeleri, aile ikamet izni alarak Türkiye’de ikamet edebilmektedir. Fakat aile ikamet izni alan yabancının ikamet izninin süresi mal sahibinin ikamet izni süresinden uzun olmamaktadır. Ek olarak, çalışma izni olan aile üyelerinin aile ikamet izni başvurusu yapmasına gerek yoktur. Çünkü çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerine de geçerli olduğu için bir başka ikamet izni başvurusu yapmaya gerek yoktur.

Yabancı vatandaşın, taşınmaz mal gereği ikamet izni başvurusunda bulunabilmek için taşınmaz malın konut olması aynı zamanda ikamet amacıyla kullanılması gerekmektedir. Aile bireylerinin konut üzerinde hakka sahip olmaları durumunda taşınmaz mal gereği ikamet izni başvurusu yapabilmektedirler.

 

 

 

Ortak Mal Tapusu ile İkamet İzni Alma

 

 

Ortak alınmış mal üzerinden de kısa dönem ikamet izni başvurusu yapılabilir. Ortak mal üzerinden ikamet izni alma da farklı detaylar bulunmaktadır. Tapuda mal üzerinde ortaklık bağın ya anne, baba ve çocuk ya da karı koca olması gerekmektedir. Belirtilen şartlar sağlandığında mal üzerinden ikamet izni başvurusu sadece bir kişi üzerinden yapılmaktadır. 

Mal başvurularında taşınmaz var olduğu sürece ikamet izni her sene yenilenmektedir. Tapu ile yapılan ikamet izni genellikle yatırım yoluyla vatandaşlık ile karıştırılıyor olsa da ikisi aynı kategoride bulunmamaktadır. Yatırımla, vatandaşlık alınırken bu ikamet izni türünde 5 yıl aralıksız ikamet izni alsanız dahi vatandaşlık başvurusu yapma hakkına sahip olmazsınız. Vatandaşlık almak için mal satın alma ya da yatırım yapmak için belirli bir limit bulunmaktadır ancak bu oturum izni ile malın değeri için bir alt limit belirtilmemektedir.

 

Oturum izni için gereken evraklar ve daha fazlası için Özgür Danışmanlık’ı arayın. Oturum izni ve daha fazlası için Özgür Danışmanlık sizlerin yanında. Aklınızdan çıkarmayın ki Özgür Danışmanlık sizlere her zaman doğru, yasal ve ekonomik çözümler sunmaktadır.