Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılmaktadır? Türk vatandaşlığı nasıl alınır? Nasıl türk vatandaşı olabilirim?

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 

Türk vatandaşı ile evlilik yapılması, direkt Türk vatandaşlığını kazandırmamaktadır. En az üç yıl Türk vatandaşı ile evli ve evliliği devam etmekte olan yabancı uyruklu vatandaşlar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuru yapabilmektedir.

Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı olan eşin ölümü sebebiyle evliliğin bitmesi halinde aile birliği ile yaşama şartı aranmamaktadır.

 • Evlilik ile Türk vatandaşlığını kazanmış olan yabancılar evlilik hayatında iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını korurlar.
 • Evlilik ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin temeldeki bir eksiklik veya bozukluk sebebiyle hükümsüz olmasına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını koruyup korumaması konusu Valilik aracılığıyla bakanlıktan sorulmaktadır.
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesince:

Türk vatandaşı ile evlilik yapılması doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Fakat bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli ve evliliği devam etmekte olan yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilmektedir. Başvuru yapanlarda;

 • Aile birliği içinde yaşamak,
 • Evlilik birliği ile uyuşmayacak bir davranışta bulunmamak,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni açısından engel olacak bir hali bulunmama şartları aranır. 

 

 

 

Doğum Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 

 

Doğum yoluyla kazanılan Türk vatandaşlığı, aile bağı veya doğum yeri temeline göre kendiliğinden kazanılmaktadır. Doğumla kazanılmış Türk vatandaşlığı doğum anından itibaren hüküm ifade etmektedir.

 • Soy Bağı Esasına Göre Kazanılan Vatandaşlık: 

Aile bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı olan Türk vatandaşı anne ya da babanın vatandaşlığını kazanmasıdır.

Aile bağı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında, anne ya da babadan birisinin, doğum esnasında Türk vatandaşı olması yeterlidir. 

 • On Sekiz Yaşını Tamamladıktan Sonra Doğumla İlgili Yurtdışından Gelen Bildirim:

Yurt dışında yaşamakta olan ve on sekiz yaşını tamamladığı halde doğumu ile ilgili bildirimde bulunmayan bireylerin aile kütüğüne tescili, Türk vatandaşı anne ya da babadan dolayı Türk vatandaşlığını kazandıklarının Bakanlık tarafından yapılacak incelemeler sonucunda tespit edildiği halde mümkündür.

 

 

Doğum Yerine Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 

Türkiye'de doğmuş olan ve anne ve babası belli olmayan, vatansız bulunan ya da milli kanunlar gereği vatandaşlık kazanamaması gibi sebeplerle herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan kişi, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanmaktadır. 

Türkiye'de bulnan çocuk, Türkiye dışında doğduğu ispat edilmedikçe Türkiye'de doğmuş sayılmaktadır. Yaşının küçüklüğü sebebiyle kendisini ifade edemeyen çocuklar ilgili kurumların durumu belirten tutanaklarına ya da ilgililerin bildirimine dayanarak bulundukları yerin nüfus müdürlüklerine kayıt edilmektedir.

 

 

Sonradan Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 

Hükümlere Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesinin uyarısına göre Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlarda;

 1. Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre yetişkin ve ayırt etme gücüne sahip olması.
 2. Başvuru tarihinden önce Türkiye'de kesintisiz beş yıl oturmuş olmak.
 3. Türkiye'de yaşamaya karar verdiğini; Türkiye'de taşınmaz mal sahibi olmak, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye'ye taşımak, çalışma iznine bağlı olarak bir iş yerinde çalışıyor olmak vb. davranışlarla teyit edilmiş olmak veya bir Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece başvuru yapmak, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan anne, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye'de tamamlamış olmak.
 4. Genel sağlık açısından ülkeye tehlike teşkil eden bir hastalığın olmaması.
 5. Topluluk ile birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk ile davranıp iyi ahlak sahibi olduğunu kanıtlamak, göstermiş olduğu davranışları ile çevresine güven vermek.
 6. Toplum yaşamına uyum sağlayabilecek seviyede Türkçe konuşabilmek.
 7. Türkiye'de kendisinin ve bakmakta olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
 8. Millî güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

 

 

Evlat Edinilerek Türk Vatandaşlığı Kazanılması

 

Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen yetişkin olmayan yabancı kişi; milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması şartıyla, Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir. 

 

 

K.K.T.C. Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması

 

Doğumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen K.K.T.C. vatandaşları, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak bildirdikleri takdirde, Türk vatandaşlığını bakanlık kararı ile kazanmaktadır.

 

Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 

Çıkma izni alma sebebiyle Türk vatandaşlığını kaybeden anne ya da babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden ve yetişkin olmalarından itibaren üç sene içinde Türk vatandaşlığını kazanmak için yazılı bildirimde bulunan kişiler seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir.

 

 

Göçmen Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 

5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanıp göçmen olarak kabul edilen yabancıların vatandaşlık dosyası il göç idaresi müdürlüğünce düzenlenip Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenip kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.

 

 

İkamet Şartı Aranmaksızın Tekrardan Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 

Millî güvenlik açısından engel olacak bir hali bulunmamak şartı ile,

 1. Çıkma izni alma sebebiyle Türk vatandaşlığını kaybeden,
 2. Anne ya da babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklardan yetişkin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmayan,
 3. 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun uyarısıyla Türk vatandaşlığını kaybetmiş yabancılar Türkiye'de oturma süresine bakılmadan, Türk vatandaşlığını tekrardan kazanabilmektedir.

 

 

İkamet Şartına Bağlı Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 

5901 sayılı Kanuna göre millî güvenlik açısından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilmektedir.

 

Türk vatandaşlığı kazanabilmek için gereken evraklar ve daha fazlası için Özgür Danışmanlık’ı arayın. Türk vatandaşlığını yasal yollarla kazanmak için Özgür Danışmanlık sizlerin yanında. Aklınızdan çıkarmayın ki Özgür Danışmanlık sizlere her zaman doğru, yasal ve ekonomik çözümler sunmaktadır.