Türkiye’nin Yabancı Kaçak İşçi Sorunları

Türkiye’de yabancı kaçak işçi sorunları. Türkiye’de çalışma izni nasıl alınır?

Türkiye’nin Yabancı Kaçak İşçi Sorunları

Türkiye’nin Yabancı Kaçak İşçi Sorunları

Türkiye'nin Yabancı Kaçak İşçi Sorunları

 

Türkiye, 1990 yıllarından itibaren işçi göçü alan bir ülke olmaya başladı ve yabancı kaçak işçilik sorunuyla yüz yüze gelmektedir. Belirtilen göç hareketinin başlaması ile beraber Türkiye’de var olan işsizliği arttıran sebeplerden biri olmaya başlamıştır. Türkiye’deki yabancı kaçak işçilik sarmalı ülkemizin çevresinde yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik değişimlerin ve küreselleşmenin doğal sonuçlarından birisi olmaktadır. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin var olması yabancı kaçak işçiliği arttıran doğal bir olgu olmaktadır. Belirtilenlere göre kayıt dışı işçiliği arttıran ekonomik nedenler yabancı kaçak işçiliğe de neden olabilmektedir.

 

 

Yabancı kaçak işçiler;

 

• Türkiye’ye girişi yasal olup da çalışma durumları yasal olmayanlardan,
• Tamamen yasadışı yollardan Türkiye’ye girip çalışanlardan,
• Yasal yollardan giriş yaparak, vatandaşlık için başvurup ikamet izni ile oturanlar ve aynı zamanda çalışanlar,
• Yasal olarak giriş yapmış başka ülkeye geçene kadar Türkiye’de kaçak çalışanlar

• Mülteci olarak çalışanlardan oluşmaktadır.

 

 

Yabancı kaçak işçiliğin Türkiye’yi tercih etmesinin nedenleri:

  • Türkiye’ye kaçak yollarla girmenin Avrupa Birliği ülkelerine göre daha kolay olması
  • Türkiye’nin uzun yıllardan beri işçi göçü alan bir ülke konumuna gelmesi
  • Türkiye’nin diğer ülkelere göre ucuz olması, kolay erişebşlşr olması ve halkın yabancılara karşı nazik oluşu
  • Türkiye’nin kıtalar arası bir köprü olması
  • Komşu ülkelerde yaşama ve iş imkânı bulamayanların ülkemizi tercih etmeleri
  • Türkiye’nin jeopolitik konumunun yabancı kaçak işçilere çekici gelmesi.

 

 

Türkiye’deki yabancı kaçak işçilerin büyük bir oranı Avrupa ülkelerine geçiş yapmak için Türkiye’de kaçak olarak çalışanlar oluşturmaktadır. Belirtilen amaca göre ülkemize gelen vatandaşların isteği Avrupa ülkelerine geçişi sağlayabilecek bağlantı ve parayı elde etmek adına Türkiye’de her türlü şartlarda çalışmaktır. Kaçak işçilerin dışındaki yabancıların büyük çoğunluğunu ülkemize çalışmak için gelen yabancılar oluşturmaktadır. Çalışmak amacıyla Türkiye’ye gelenlerin bir kısmı yasadışı yollarla girerken önemli bir kısmı da yasal yollarla giriş yaparak farklı nedenlerle ülkede ikamet edenleri oluşturmaktadır. Belirtilen ikametlerin en önemli türü turistik amaçlı ikamettir. Yani ülkemize turist olarak gelen yabancı vatandaşların bir kısmı çalışma izniyle ve bir kısmı çalışma izni olmadan kayıt dışı olarak çalışanları oluşturmaktadır.

Türkiye’de kayıt dışı istihdama ilişkin net veriler alınamadığı gibi yabancı kaçak işçiliğe ilişkin de veriler bulunmamaktadır. Türkiye’ye gelen kaçak göçmen sayısı her sene daha da artmaktadır. 2011 yılında yakalan kaçak göçmenlerin sayısı 27 bini aşarak son beş yılda 220 binden fazla yasal olmayan göçmen yakalanmıştır. Belirtilen verilerden Türkiye’de yabancı kaçak işçiliğin arttığı gerçeğini söyleyebiliriz.

Türkiye’de yapılan yabancı kaçak işçiliğin ev hizmetleri, turizm ve inşaat sektörlerinde yoğunlaştığı görülmekte aynı zamanda Türkiye’de sigortasız olarak kayıtsız yabancı çalışanların oranı %40.8 olarak değerlendirilmiş olup hizmetler sektörü en yaygın kayıt dışı istihdam yapan sektörleri içinde bulundurmaktadır.
 

 

Özgür Danışmanlık şimdiye kadar binlerce yabancı uyruklu vatandaşa çalışma  izni almalarında yardımcı olmuştur. Türkiye'de yasal olarak çalışmaya başlamak için hemen Özgür Danışmanlığı arayın. Aklınızdan çıkarmayın ki Özgür Danışmanlık sizlere her zaman doğru, yasal ve ekonomik çözümler sunmaktadır.

 

Çalışma İzni Nasıl Alınır?: https://www.ozgurdanismanlik.com/blog/yabanci-vatandaslar-icin-calisma-izni-