Yabancıların Türkiye’de Yargılanması ile ilgili Bilinmesi Gerekenler

Yabancılar Türkiye’de deport dışında nasıl yargılanmaktadır? Yabancıların Türkiye’de yargılanması nasıl işlemektedir?

Yabancıların Türkiye’de Yargılanması ile ilgili Bilinmesi Gerekenler

Yabancıların Türkiye’de Yargılanması ile ilgili Bilinmesi Gerekenler

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE YARGILANMASI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

 

 

Türkiye son zamanlarda özellikle komşu ülkelerden aldığı göçler nedeniyle çok uluslu semt ve ilçelere ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul, Ankara, Antalya, Hatay ve Gaziantep gibi şehirlerde yoğun olarak yabancı göçmenler bulunmaktadır. Türkiye’de bulunan yabancılar zamanla topluma benzemeye başlayan yabancıların belli bir kısmı Türkiye’de çeşitli suçlar işlemekte ve işlenen suçlar sonucunda Türkiye’de yargılanmaktadır. Yasal olarak söylemek gerekirse, yabancı vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde işlenen suçlar Türk kanunlarına göre değerlendirilir. Bahsedilen bu duruma “mülkilik sistemi” denmektedir.

 

 

YABANCILARIN YARGILANMASI İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

 

 

Türk Ceza Kanunu‘na göre kural gereği Türkiye sınırlarında işlenen suçlar için Türk mahkemelerinde yargılanmaktadır. TCK madde 12 ve 13 te durum şu şekilde açıklanmaktadır:

  • Türkiye’nin zararına işlenmiş olup Türkiye kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren suçlar hakkında Türkiye mahkemeleri yargılama yapabilir (TCK m.12/1).
  • Ceza miktarına bakılmaksızın bazı suçların, yabancı bir ülkede işlenmiş olması kaydıyla, bir yabancı tarafından ister yabancı isterse Türkiye veya vatandaşları aleyhine işlenmiş olsun Türkiye mahkemeleri yargılama yapma yetkisine sahiptir (TCK m.13).

Belirtilen maddeler ile bir yabancı vatandaşın yabancı ülkede işlediği suçlardan ötürü Türkiye’de hangi koşullarda yargılanabileceği açıkça belirtilmektedir. Ayrıyetten, yabancı vatandaşın dış ülkede işlediği suç kapsamında iki farklı durumu birbirinden ayırarak ayrı esaslara bağlanmaktadır. Yabancı vatandaş TCK 13. Maddede yer alan yazılı suçlar dışında Türk kanunları gereği bir yıldan az olmayan hapis cezası olan bir suçu, yurtdışında Türkiye’nin zararına bir suç işlediği zaman yabancı ülkede bu suçtan ötürü Adalet Bakanı’nın isteği ile Türkiye’de yargılanmaktadır. Eğer ki suç olarak kabul edilen fiil, bir Türk vatandaşının zararına işlendiği zaman Türkiye’de yargılama yapılması, mağdurun şikâyetine ve yabancı bir ülkede hüküm verilmemiş olması koşuluna bağlanmaktadır. Keza, eğer ki bir yabancı yurt dışında bir yabancıya karşı suç işlerse, Türkiye’de yargılanması için fiilin ceza sınırının 3 yıldan az olmaması lazım. Belirtilen duruma göre sadece yabancı vatandaşların arasındaki ciddi suçların Türkiye’de yargılama konusu olabileceğini söyleyebilmekteyiz.

 

 

YABANCI VATANDAŞLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

 

 

Genel kural olarak, iki yıl veya daha üzeri hapis cezası kesinleşmiş yabancılar, cezalarının bitmesi ile sınır dışı edilmektedir. Ayrıca yasal olmayan yollarla geçimini sağlayan, geçerli bir oturma izni olmayanlar ile kamu güvenliğini tehlikeye atma şüphesi bulunan yabancı vatandaşlar deport ile karşı karşıya kalabilirler. Soykırım, insan kaçakçılığı, insan ticareti, devletin egemenliğine ve saygınlığına karşı işlenen suçlar, işkence ve yasaklı madde kullanımı ile ilgili suçlar, sahtecilik, çevrenin kirletilmesi ve fuhuş gibi suçlar yine Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından soruşturulmakta ve hükümlerin kesinleşmesi sonrasında cezası biten yabancı vatandaşlar sınır dışı edilmektedir.

 

Türkiye'de yasal yollarla ikamet edebilmeniz için Özgür Danışmanlık şubelerini arayın. Özgür Danışmanlık ile tanışmadıysanız sizleri 3 farklı şubemize bekliyoruz. Aklınızdan çıkarmayın ki Özgür Danışmanlık sizler için en doğru, yasal ve ekonomik çözümler sunar.