Kısa Dönem Oturma İzinleri Neden İptal Edilir?

Kısa dönem oturma izinleri neden iptal edilir? Aile oturma izni neden iptal edilir? Öğrenci oturma izni neden iptal edilir? Uzun dönem oturma izni neden iptal edilir?

Kısa Dönem Oturma İzinleri Neden İptal Edilmektedir?

Kısa Dönem Oturma İzinleri Neden İptal Edilmektedir?

Kısa Dönem İkamet İzinleri Hangi Durumlarda İptal Edilmektedir?

 

Bilimsel araştırma yapma sebebiyle Türkiye’ye gelen, Türkiye’de gayrimenkulü bulunan, ticari irtibat ya da iş kuracak, hizmet içi eğitim programlarına katılmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar veya öğrenci değişim programları adı altında eğitim vb. nedenlerle gelecek, turizm amaçlı Türkiye’de kalacak ve adli veya idari makamların kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancı uyruklu vatandaşlara kısa dönem ikamet izni verilmektedir. 

 

Kısa dönem oturma izni, şu durumlarda iptal edilmektedir:

 

Kısa dönem oturma izni için belirtilen şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,

 

Oturma izninin veriliş sebebi dışında kullanıldığının saptanması,

 

Yabancı uyruklu vatandaş hakkında sınır dışı etme ya da Türkiye’ye giriş yasağı kararının olması,

 

Yurtdışında kalma süresi açısından ihlale düşülmesi

 

Aile Oturma İzni Hangi Durumlarda İptal Edilmektedir?

 

Türk vatandaşlarının ya da oturma izinlerinden birine sahip yabancı uyruklu vatandaşların; yabancı eşine, kendisinin ya da eşinin yetişkin olmayan yabancı çocuğuna ve kendisinin ya da eşinin bağımlı yabancı çocuğuna aile ikamet izni verilmektedir. 

 

Aile oturma izni, şu durumlarda iptal edilmektedir:

 

Aile oturma izni için istenen şartların yerine getirilmemesi ya da ortadan kalkması,

 

Aile oturma izninin veriliş sebebi dışında kullanıldığının ortaya çıkması,

 

Yabancı uyruklu vatandaş hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararının bulunması.

 

Öğrenci Oturma İzni Hangi Durumlarda İptal Edilmektedir?

 

Türkiye’de yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görecek yabancı uyruklu vatandaşlara öğrenci oturma izni verilmektedir.

 

Öğrenci oturma izni, şu durumlarda iptal edilmektedir:

 

Öğrenci oturma izni düzenlenmesi için istenen şartların karşılanmaması ya da  ortadan kalkması,

 

Eğitimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,

 

Öğrenci oturma izninin veriliş amacına aykırı kullanıldığının belirlenmesi,

 

Yabancı hakkında sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması.

 

Uzun Dönem İkamet İzni Hangi Durumlarda İptal Edilmektedir?

 

Türkiye’de aralıksız en az sekiz yıl oturma izniyle kalan veyahut Göç Politikaları Kurulu’nun istediği şartlara uyan yabancı uyruklu vatandaşlara, bakanlığın onayı ile valilikler tarafından uzun dönem oturma izni verilmektedir. 

 

Uzun dönem oturma izni, şu durumlarda iptal edilmektedir:

 

Yabancı uyruklu vatandaşın, kamu düzeni ya da kamu güvenliğini ciddi tehdit altında bırakması,

 

Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında herhangi bir sebeple kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında bulunması halinde uzun dönem oturma izni iptal edilmektedir.

 

Türkiye'de yasal yollarla ikamet edebilmeniz için Özgür Danışmanlık şubelerini arayın. Özgür Danışmanlık ile formalitelerle uğraşmadan hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Aklınızdan çıkarmayın ki Özgür Danışmanlık sizler için en doğru, yasal ve ekonomik çözümler sunar.